Larvikittblokker til plastring i Lillehammer

Utdrag må skrives, om ikke genereres det basert på teksten

Ca 1200m med 50×50 larvikittblokker, ble levert til plastringsprosjekt på Lillehammer. Ca 30 semitrailere fraktet blokkene til anleggsplass hvor anleggsmaskiner gjorde lossingen.
Prosjektet ble gjennomført med høy leveringsdyktighet og til avtalt tid.